SZABÁLYZAT 

a Forma Display Kft. ETresearch kutatási divíziója által szervezett internetes kutatás adatszolgáltatói számára rendezett nyereményjátékról.

 

A nyereményjátékot (a továbbiakban: játék) a Forma Display Kft. (1147 Budapest, Csömöri út 18. 3. em.) szervezi, amely a jelen szabályzat rendelkezései szerint jár el.

 1. A játékban való részvétel feltételei

A játékban azok a Budapest Bank adatbázisban szereplő természetes személyek vehetnek rész, akik az adatbázisban szereplő e-mail címükre kiküldött kérdőívet 2017. november 22 és december 13 között interneten végig kitöltik, a kérdőív végén szereplő két tudásalapú kérdést helyesen megválaszolják és a játékban való részvételi szándékukat a kérdőív végén e-mail címük megadásával megerősítik. A nyereményjátékban összesen maximum 500 fő vehet részt.

Demográfiai adatok alapján (kor, lakóhely, iskolai végzettség) a kérdőív kitöltői 4 darab 125 fős cellákba sorolódnak. Minden esetben, amikor a cellában a kérdőívet kitöltők száma eléri a kívánt minta nagyságot, a cella lezárásra kerül, még abban az esetben is, ha a játékban résztvevők száma (a tudásalapú kérdést is helyesen megválaszolók száma) az adott cellában nem éri el a 125 főt.

 1. A nyeremény

A játékban a nyertesek 4000 Ft-os Tesco vásárlási utalványt kapnak ajándékba.

 1. A nyertesek kiválasztása

A nyertesek kiválasztása nem sorsolással történik, hanem kiválasztási algoritmus alapján. A bejövő adatokat cellánként időrendi sorrendbe rendezzük és cellánként minden 10. beérkező kérdőív kitöltője ajándékot kap, aki:

 • végig kitöltötte a kérdőívet,
 • helyesen megválaszolta a két tudásalapú kérdést és
 • megadta az email-címét, megerősítve a játékban való részvételi szándékát.

 

A nyertesek kiválasztásának időpontja: 2017. december 18.

A nyertesek kiválasztásának helyszíne: 1147 Budapest, Csömöri út 18. 3. em. 7 iroda.

A nyertesek kiválasztását a Forma Display Kft. 3 munkatársából álló bizottság végzi és felügyeli a jelen szabályzatban foglaltak szerint.

A sorsolási bizottság tagjai:

 • Grácsmann-né Fagyal Nikoletta, A Forma Display Kft. ügyvezetője, a nyertesek kiválasztásáért felelős bizottság elnöke
 • Bársonyné Dorogi Adrienn, a kutatás vezetője, Forma Display Kft. ETresearch kutatási divízió
 • Kontor Zsuzsanna, senior kutató, Forma Display Kft. ETresearch kutatási divízió

A nyertesek kiválasztását Grácsmann-né Fagyal Nikoletta, a bizottság elnöke ellenőrzi.

A kiválasztott nyertesek listája a következő linken megtekinthető:

 

Nyereményjáték nyertes lista

 1. A nyeremény átvétele

A Forma Display Kft. a nyerteseket a kiválasztást követő 1 héten belül elektronikus levél útján értesíti, illetve az ajándékutalványt - a kézbesítést igazoló módon - postai úton kézbesíti a részükre. Amennyiben a nyertesek az e-mailben küldött értesítésben foglaltak szerint 14 napon belül nem veszik fel a kapcsolatot a Forma Display Kft.-vel a nyeremény átvételének egyeztetése céljából, vagy a kézbesítés napjától számított további 14 napon belül, illetve a második sikertelen postai kézbesítéstől számított 5 munkanapon belül nem veszik át a nyereményt, akkor a Forma Display Kft. fenntartja magának azt a jogot, hogy a nyeremények felett önállóan, egyéni döntésének megfelelően rendelkezzen.

A válasz email tartalma:

„ Ezúton szeretném felvenni a kapcsolatot a Forma Display Kft.-vel a nyereményem átvételének céljából.

  Nevem:

  Címem:

  Telefonos elérhetőségem:„

 

 1. Adófizetési kötelezettség és költségek

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adófizetési kötelezettség a Forma Display Kft-t terheli.

 1. Adatkezelési nyilatkozatok

A Forma Display Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően jár el.

 1. Egyéb nyilatkozatok

A nyertesek által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás stb.), a postai kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés során keletkezett károkért a Forma Display Kft. semmilyen felelősséget nem vállal.

Budapest, 2017. november 16.

 

 

Nikolett_alairas_kek

Grácsmann-né Fagyal Nikoletta

a sorsolási bizottság elnöke

 

 

kapcsolat 
Seres Attila
projektmenedzser
telefon
+36 30 631 9189
e-mail
info@etresearch.hu
ikon2


cikkek

Itt olvashat legfrissebb kutatási eredményeinről,

újdonságainkról.

   
ikon1


pályázat

Európai Uniós pályázataink keretében az alap kutatások mellett

vizsgálati módszereink fejlesztésére is nagy hangsúlyt fektetünk.

ikon3


hírlevél

Iratkozzon fel negyedévente megjelenő hírlevelünkre.